12 T 'i f 74 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. LASTEN. Artikel IX. Oninbare posten I f 4.000,— f 15.000,- f 4.000,— f 15.000,— f f f f 816.000,— f 798.656,25 17.000,— f 799.000,— Artikel XI. 254.490,32 Onvoorzien f 130.000,— f 254,490,32 130.000,— Bijlage No. 696 f f 51.784,745 55.473,655 51.784,745 f 55.473,658 f 4.000,— 55.784,745 Artikel XIV. Kosten der gasrantsoeneering Verhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919, Bijlage No. 696 Oorspronkelijk begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 790.656.25 8.000,— Burgemees- 808.000,— 8.000,— 125.000,— 255.000,— 11.000,— 15.000,— BijVerhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919, Bijlage No. 696 f Verhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919, Af: Overgeschreven bij Besluit van ter en Wethouders, d.d. 23 Mei 1919, I No. 11928/50, G. B. naar artikel I der Lasten. Artikel X. Uitkeerwgen aan de Gemeente. a. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding b. Voor het beheer der Gemeante

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 390