12 12 VERANTWOORDING VAN ART. VII DER BATE GENOVER ART. XII en XIII DER LASTEN. II. 76 77 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. LASTEN. Art. BATEN. .rt. Uitbreiding: Xll. Buitengewone Ontvangsten TI. f 528.500,— Oorspronkelijk begroot op Oorspronkelijk begroot op f 528.500,— 319.821,155' 343.189,15 5 90.415,49 938.736,645 f 938.736,645 f 400.000,— XIII. Kosten van toegangswegen Opgenouien 1 April 1919 23.368,- f f 23.368,— 25 Juni 1919 38.030,22 23.368. f 962.104,645 f 938.736,645 f f 962.104,645 f 938.736,645 f 23.368,— Gezien: Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 12 618) Beschikbar gebleven crediet. 90.415,49 |f De Administrateur, J. C. VAN UIJE. Beschikbaar gebleven crediet. De Directeur, J. E. H. BAKHUIS. Overgebracht bij Raadsbesluit van 4 Juni 1918 (Bijlage No. 796) onverwerkt crediet van 1917 30.706,425 470.000,— Verhoogd bij Raadsbesluit van 4 Juni 1918 (Bijlage No. 796) onverwerkt crediet van 1917 Verhoogd bij Raadsbesluit van 4 Juni 1918 (Bijlage No. 796) onverwerkt crediet van 1917 i Aanleg en Opgenomen 2 Juli 1918 I Opbrengst van materieel der pu- blieke verlichting, overgedragen aan het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf e.aI Verhoogd bij Raadsbesluit van Mei 1919 (Bijlage No. Verhoogd bij Raadsbesluit van I 12 Mei 1919 (Bijlage No. 618).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 392