12 12 81 80 VERSLAG DER GEMEENTES ASFABR1EKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f f 40.699.380 Al3. f 4.069.940,70 642.279 5.999.274.0; 326.450 AP. 9.317 335.767 33.576,70 451.757 AP. 3.563 455.320 45.532,— 50.138,20 171.500 18.209,87 f 6.007.056,2 44.458.112 AP. 44.458.112 AP. 1 f 5.999.274,0 56.557,4 f 5.942.716,6 42.172.972 AP. 6 Voorraad 1 Januari: Loosduinscbeweg Trekvliet 14.771.469 6.030.693 18.751.910 4.804.040 3.645,73 4.136,44 12.034.589 1.308 501.382 1.652.484 1.046.563,— 51.561,955 44.700 M3. 55.300 61.500 AP. 110.000 f 254.015,97 s 55.473,65» f 309.489,63 f 1.962.850,55 s 376.934,595 2.027.757,33s 342.223,97 s 1.289.507,61 342.843 M3. 118.313 26.343 1.601 3.040 9.242 Calculatie Productie- en distributiekosten van 44.358.112 M3. menggas. Af: Fabrieksgebruik en meer voorraad in de gashouders 27.954.434 AP. 609.111 99.938 Productie 1918: Loosduinscbeweg Kolengas Watergas Trekvliet Kolengas Watergas Distributiekosten 691.533,815 f 6.007.056,24 532.656 a 10,618 ct. 43.825.456 M3. 1.652.484 Particulieren )ver meters, algemeen industrie. - 7.782,1/ Abonnementen lluminatie )ver muntmeters gymnastieklokalen Bijbetaling wegens rantsoenoverschrij- ding Rijswijk Gemeentegebouwen her meters, algemeen industrie Abonnementen llluminatiën Publieke Verlichting Lantaarns Persgasgebouwtje Elandstraat Bacbtlokalen Eigen verbruik .oosduinscheweg Trekvliet iazernestraai ffillemstraat icbeveningen lieustwoningen lasverlies 'oorraad 31 December: xwduinscheweg Trekvliet iaido Verlies (zie verlies- en winst rekening) AfGasverlies Gedistribueerd De kostprijs van 1 M3. gas in de meters bij de verbruikers is dus: f 5.942.716,66 ---e= 14,091 cent. 42.172.972 Met inbegrip van den duurtebijslag ad en van de kosten der gasrantsoeneering ad te zamen was de kostprijs van bet gas in de meters der verbruikers 14,825 cent per M3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 395