I 12 12 83 82 ER M3 IN DE GASMETERS BIJ DE VERBRUIKERS 1918. V. BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN HET MENGGi VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Loosduinseheweg. Productiekosten imiddeld 11,248 cent per Al3. in de gashouders Loosduinseheweg. 20.802.162 M3. menggas f 2.339.785,15 Fabriek Trekvliet. Productiekosten ïmiddeld 10,061 cent per Al3, in de gashouders Trekvliet. 23.555.950 Al3, menggas f 2.369.981,31 Beide fabrieken te zamen. smiddeld 14,091 cent per AI3, in de gasmeters bij de verbruikers. 1 L 10,814 cent per Al3. 7,124 13,288 cent per Al3. 6,250 Te zamen was de kostprijs van 14.771.469 AI3, kolengas (zie VI f 1.962.850,55s 6.030.693 watergas (zie VII 376.934,59s te zamen f 309.489,63 (Zie Verlies- en Winstrekenii het gas in de meters der verbruikers 14,825 et. per AI3. Alet inbegrip van den duurtebijslag ad f 254.015,97 s en van de kosten der gasrantsoeneering 55.473,65 5 10,618 cent per AI3, in de gashouders der beide fabrieken. 3,473 18.751.910 AP. kolengas (zie VIII) f 2.027.757,33s 4.804.040 watergas (zie IX 342.223,97s Productiekosten. 44.358.112 Al3, menggas f 4.709.766,46 Bij Distributiekosten 42.172.972 Al3, (inclusief gasverlies. zie X) 1.464.968,36

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 396