12 12 I VI. KOLENGaIaBRICATIE 1918. Fabriek Loosduinscheweg. I f 3.571.168,30 W ATERGAiABRICATI E 1918. Fabriek Loosduinscheweg. VII. 376.934,59 s f -P 84 85 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Totalen. Bedragen. Bedragen. Totalen. 9,511 0,020 2.936,49 gebruik van een retort 0,006 Productiekosten van 14.771.469 M3. tnl#»n cr*> c in Ho cracliniiHorc kolengas in de gashouders 13,288 1.962.850,55 5 f 24,176 24,176 Ontleding in Totalen. Bedragen. Bedragen. Totalen. centen p. M3. i f f f 3.297,46 6,250 I 6,305 6,305 j_f 380.232,05 Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Aigemeene Onkosten Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Aigemeene Onkosten 0,741 0,100 0,003 0,045 0,005 39.034,22 13.894,62s 399,62 9.605,62 3.980,98 0,714 0,636 0,001 _6O8.754,76 f 3.571.168,3" 279.276,97 27.217,01 15,672 0,351 0,118 2,185 0,026 0,951 2,786 0,001 0,043 0,023 0,005 0,264 0,094 0,003 0.065 0,027 57.343,93 168.034,76 13.922,63sj 5.345,65 5.997,39 48.472,40 44.691,65 6.021,38 j 163,15 i 2.726,60 295,50 1,178 0,686 0,478 0,299 2,658 0,451 0,231 0.089 0,099 0,804 0,054 0,001 f 1.179.436,62 s 84.291,38 141.185,64 105.453,43 93.954,88 I 149,30 I 101.321,67 70.607,37 44.120,42 392.705,30 3.259,46 38,— 910,— -f 1.608.317,74 s Steenkolen ter distillatie. Bruinkolen Steenkolen voor stoomproductie Cokes Gietcokes Diverse brandstoffen voor stoom productie Magazijngoedereu Kosten van gasonderzoek droge zuivering natte Middelen tot verhooging der licht sterkte Electriciteitsverbruik Gasverbruik motoren Diversen Gasoliei Cokes Diverse brandstoffen voor stoom- productie Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek droge zuivering Diversen Ontleding in centen p. M3. Ontleding in centen p. M3. 73.738,0] f 380.232.01 f 2.314 925,52 5 51.875,20 s 17.417,28 322.837,74 3.837,30 Gemeente- de kosten der water- b atergasteerproductie Solventolieproductie Productiekosten van 6.030.693 M3. watergas in de gashouders Ontleding in centen p. M3. Cokesproductie Gruisproductie Uitziftselproductie Ammoniakwaterproductie Koolteerproductie ürafietproductie Restitutie door de reinigingsdienst van van verwarming wagens Vergoeding door de Bataafsche Petroleum-Maatschappij voor het 142,88 6.320,78 3.443,10 671,50s -i f 2.788.386, 174.027,16]

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 397