12 12 I I ABRI CA TIE 1918. Fabriek Trek vliet. VIII. KOLENGA A B R I C A T I E 1918. Fabriek Trekvllet. WATERGA IX. If 87 86 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Bedragen. Totalen. Bedragen. Totalen. 7,438 f 1.587.152,31 f 2.745.604,52 10,814 f 699.719,67 19,277 f 3.614.909,645 If 3.614.909,6T 19,277 Bedragen. Totalen. Bedragen. Totalen. 10.567,52 0,220 f 7,124 352.791,49 5 f f 67.992,62 f 90.202,71 7,344 352.791,495 352.791.41 f 7.344 i f 0,902 2,639 Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Bente Algemeene Onkosten Ontleding in centen p. M3. j Ontleding in centen p. M3. 174.925,06 19.671,08 Productiekosten van 18.751.910 M3 kolengas in de gashouders Ontleding in centen p. M3. 43.750,50 125.834.95 0,004 0,041 0,003 0,052 8.850,91 I 21.713,61 13.185,98 0,410 0,197 1,004 0,214 0,126 0,420 0,425 0,907 0,671 0,382 0,597 0,580 2,173 0,047 0,116 0,070 0,006 0,454 0,558 0,002 0,005 12,453 0,304 0,039 1,583 0,084 0,003 0,050 0.125 f 9.483,13 48.252,46 10.257,03 I 6.051,40 5 20.178,72 20.392.90 43.579,705 2.027.757,335 33 33 Diversen 71.655,75 I 111.915,22 I 108.746,13 407.402,5751 Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten If 1.105.710,01 147.414,07 141.676,70 1.249,17 5 85.197,245 104.602,05 374,91 928,15 43.349,52 120.087,- 6.662,18 223,41 1.982,955 129,93 2.490,07 |Cokesproductie Gruisproductie Titziftselproductie Sintelopbrengst Ammoniakwaterproductie Koolteerprodoctie Grafietproductie Retortenpekproductie Tatergasteerproductie Productiekosten van 4.804.040 M3. watergas in de gashouders Steenkolen ter distillatie Bruinkolen Turfstrooisel Cokes, gruis en uitziftsel Magazijngoederen Kosten van gasouderzoek. droge zuivering natte Ontleding in j centen p. M3. Gasolie Cokes Gietcokes Diverse brandstoffen voor stoom- productie Magazijngoederen Kosten van gasouderzoek droge zuivering Arbeidsloonen Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik 342.223,97 f 2.335.233,255: 56.979,275! 7.336,195 296.897,40 15.813,63 507,30 I 9.422,74 23.367,72 5' 47,- i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 398