L -If 12 12 X. D I S T RI B U TI El E K E N I N G 1918. s I f 1.297.767,1« 88 89 VERSLAG DER GEM EENTEGASFABRI EKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Bedragen. Totalen. Bedragen. Totalen. f 80.620.5'1 0,006 f 0,151 0,011 3,076 3,076 f 1.297.767,14» Te zamen BijVoorraad 1 Januari 1918 Af: Voorraad 31 December 1918 Gedistribueerd f 1.289.507,61 of 3,057 et. p. M3. 0,180 0,011 568,— 161,— 0,129 0,001 14.771.469 M3. 18.751.910 6.030.693 4.804.040 830,255 1.289.507,61 2.614,65 4.814,63 Gedistri bueerd gas. 0,002 3,057 44.358.112 M3. 100.000 44.458.112 M3. 171.500 1,875 0,066 0,261 0,153 0,249 160,40 1.725,25 if 54.357,79 364,70 63.675,46» 308.092,35 Vergoedingen •oor het vernieuwen muntmeters sluiten en openen vervroegden aanleg van dienst huizen het verwisselen van gasmeters. Nadeelig saldo: Exploitatie gasmeters illuminatietoestellen. muntgasmeters en instal lation Ontleding in I centen p. M3. Af: Gasverlies. Fabrieksgebruik f 28 135,24 110.234,50 64.427,09 105.295,52» - 2.113.640 42.172.972 M3. van ruitjes in Vergoeding voor het gebruik van den ondergrond der buizenleiding Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Arbeid sloonen Magazijngoederen Diversen. watergas L.D.W. T.V. Ontleding in i i centen p. M3. i ■Leidiughuur 118.397,95BHauropbrengst na aftrek der on- i| kosten perceel Willemstraat 7 790.656,251 aldo Calculatie. Geproduceerd kolengas L.D.W. T.V &do Distributierekening f 1.289.507,61 of 3,057 Ct. p. M3. M: Gasverlies 1.652.484 M3. a 10,618 cent175.460,75 0,416 Totaal3,473 ct. p. M3. 44.286.612 MA 1.652.484 M3. 461.156 f 75.937,02 I j 521,285| l' 4.162,28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 399