I •J INHOUD DER BIJLAGEN. Ie gedeelte. 22. 1 1 over- aangegevenen en H Staat der 6. V 17. 18. 3. 4. 5. 16d. 16e. 16f. 16</. 18a. 19. 20. 21. 13. 14. 15. 16. 165. 16c. 7. 8. 9. 10. 11. 12. iUlage No. 1. 2. Overzicht van de geboorten. levenloos ledenen. woonplaatsveranderingen. huwelijken. sterfte naar den burgerlijken staat en den ouderdom. Staat der sterfte over de verschillende maanden des jaars. Staat van de ontvangsten over 1917. uitgaven over 1917. Overzicht van den stand der schulden. de Inkomstenbelasting. Verslag omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding. van den toestand en de exploitatie der Ge- meente-Gasfabrieken. Verslag betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. den Gemeentelijken Telephoondienst. het Openbaar Slachthuis. van den Gemeentelijken Havendienst, de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Grootboek der ’s-Gravenhaagsche Ge- meenteschuld. de Gemeentelijke Centrale Keuken, de Gemeente Plantsoenen. de Gemeentewerken. den Dienst Stadsontwikkelingen Volkshuis vesting. den toestand van de Arbeidsbeurs. de Commissie van Bijstand in het Beheer van het Gemeenteziekenhuis. den Gem. Geneeskundigen Dienst. Gemeente-apotheek. den Keuringsdienst van eet- en drinkwaren, omtrent den toestand en de werking van den dienst der Openbare Reiniging. omtrent den Gem. Ontsmettingsdienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 3