12 12 1 90 91 XI. EX PLO IT ATI SM ETERS 1918. ISTALLATIËN BIJ MUNTGASVERBRUIKERS 1918. XII. EXPLOITATIE MUNTGASMETERS VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f f f 121.343,74 ff f 66.985,95 saldo, overgebracht op de Distri- 54.357,79 f 121.343,74 f 121.343,74 1.226,141 Gloeikousjes, eerste verschaffing f f 60.164,54 f 32,70 f 60.197,245 42.762,32 f f 839,13 55.005,05 109,02 f 63.675,465 25.356,86 f 124.820,86 f 124.820,86 Verlies door niet inleveren van toestellen bij gebruikseindiging, boekwaarde Diversen Afschrijving Muntgasmeters Installatiën Rente Muntgasmeters Installatiën Onderhoud Muntgasmeters Installatiën Muntgastoestellen in magazijn Onderhoud Afschrijving Rente 56.450,43 43.323,03 21.570,28 'oordeel door mechanisch gebrek der munt- fasmeters hadeelig saldo, overgebracht op de Distributie- tekening 33.497,63 21.507,42 219,62 250,86' 16.473,20 16.991,05 16.638,95 16.629,15 253,60 520,62 318,51 17.405,58 7.951,28 12.032.909 M3. a f 0,00» 1.308 M3. a f 0,025 30.143,245 9.657,25 2.961,825 fiadeelig I butierekening iaido: Installatieveranderingen Verhuizingen ferschil tusschen den prijs voor gas, geleverd over gewone en muntgasmeters: foor particulieren foor gymnastiek lokalen leterhuur le kwartaal 2e 3e 4e voor meters in eigen gebruik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 400