I 1 t> 12 12 XIII. BALANS PE DECEMBER 1918. L 92 93 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Afgeschreven. I Boekwaarde. chulde» 3.995.164,SS 1.664.667,— f 48.043,105 f 992,045 f 2.700.355,205 Voorraden :f 2.218,29 Af: aflossing f 5.201.416,87 f 1.162.908,Si |f 2.679.203,88 163.737,38 2.515.466,50 Geld 1.111.306,76 f 8.828.190,13 334.650,7S Transporteeren Transporteeren f 11.575.105,40 Aanschaffings waarde. Gemeente ’s-Gravenhage Idem. Voorschot ter voorziening in kasgeld Diverse Crediteuren Crediteuren waarborgsommen idem voor gasverbruik verschuldigde rente van idem Muntgasverbruikers Onafgehaalde saldi Vooruit gestort 1 5.480.883,07 279.466,20 26,245 965,80 6.339,65 15.000,— 205.008.li 14.399.43 33.750,- 1.443.012,9 65.398-,50 204.704,25 1.105.537,3! 10.169,27 313,43 10.641,9: 331,0: f 1.183.644,22 72.337,46 296 151,20 31.293,09 jf 4.572.852,85 I 908.030,22 7.098,— 38.593,625 2.351,48 2.853,24 11.313,36 6.912,64 160,— 72.921,32 113.336,84 605.920,82 13.613,71 32,65 8.400 985,38 35,— 13.343,96 8.637,785 f 2.080.819,52 570.500,535 -- if 10.055.088,2 en geldswaarde 263.723,415 28.145,395: 33.750,— 2.551.452,44 146.325,635 397.695,545 1.759.582,33 52.813.35 I 5.478,045 20.058,43 5.195,135: kapitaal A. 1 Januari 1918. Bijvoor uitbreiding Grond- en hulpstoffen voor de gasfabricatie Zuiveringsmateriaal Grondstoffen voor: Bloedloogzoutbereiding Zwavelzure ammoniakbereiding Brikettenfabricatie Concentratie van ammoniakwater Fabricaten en halffabricaten Nevenproducten Magazijngoederen Afval en oud materiaal Hout Drukwerken en kantoorbehoeften 120.883,81 i 206.645,445 7.016,82 5 104,70 I) .21 sa 2 tyiitaal B. 1 Januari 1918. Afaflossing Kapitaal C. 1 Januari 1918. Afaflossing 58.715,26 i 13.745,96 I 1.108.439’59») 80.927,13 192.991,29 i 654.044,95 42.644,08 5.164,615 9.416,48 4.864,08 f fl5.401.911,625.f 6.844.383,025 f 8.557.528,60 2d -- j jf 4.477.860,015 f 3.008.762,585 f 1.469.097,43 I 5,659.831,885 <og niet verschenen onderhoudstermijnen van werken, die op 31 December reeds in gebruik waren leserve voor dubieuse vorderingen te booge inventarisprijzen van magazijngoederen ifschrijvingsverrekening Toevoerleiding Kijswijk ierreinhuur (vooruit ontvangen) I hemie weduwen- en weezenpensioenfonds ^og verschuldigde onkosten Kas Kotterdamsche Bankvereeniging Postcheque- en girodienst Kwitantiezegels Kazernestraat, Willemstraat, I Scheveningen en Wachtlokalen. Illuminatietoestellen f 580.819,52 i 1.500.000,— Fabriek Loosduinscheweg Trekvliet Terrein en gebouw Kazernestraat hoek Willemstraat Terrein en gebouw Scheveningen voor gashouder Scheveningen Stadsbuizennet Materieel der publieke verlichting Installatiën bij muntgasverbruikers Gasmeters Gereedschappen f Instrumenten j Meubelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 401