12 12 94 95 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Afgeschreven. Boekwaard; Transport flO.O55.O8S.2i Transport f 11.575.105,40 15.000,— 5.012,50 van Metaalindustrieelen 1.047,50 muntgas 1.0] 9.045.’ 4.465.S fll.575.105,- f 11.575.105,40 Gereserveerde Onkosten Diversen Aanschaffings waarde. 459.818,00» 15.628,06 De Administrateur, J. C. VAN UIJE. Gezien De Directeur, J. E. H. BAKHUIS. 484.692,24» 86.104,99 44.935,95 393.616,43 98,— 171,37 75,— 6.394,98» 2.956,23 Andere waarden: Getaxeerde waarde kolenprijzen ijzerprijzen Waarborg onder den Veen- en Binckborst- polder '/2 in een aandeel van f 10.000,Centraal Verreken kantoor voor Brandstoffen 2 aandeelen a f 5.000,(waarop 10 o/o gestort) in de Coöperatieve Vereeniging Vorderingen Gasverbruikers gewoon gas. Cokesafnemers Diverse debiteuren Voorschotten arbeidsloonen, d.d. 6 Januari 1906 Leidinghuur Huur perceel Willemstraat 7 Eleetrificatie Publieke Verlichting Restitutie duurtebijslag van credietbijdragen in If 496.506,01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 402