II ilp 12 12 XIV. VERKORTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1918. Fabriek Loosduinscheweg. I Fabriek Trekvliet. 96 97 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Boekwaarde. Afgeschreven. Transport 5 Terrein 73.000 M2. f 365.000,— f f 365.000,— 37.046,25» 66.159,37 84.277,07 2.711,1 2.554,36 156,78 met toebehooren 113.124,43 87.932,86 25.191,57 10.344,75 9.350,89 5 993,85» Meubelen 10.160,81s 416.205,96s 977.103,77 560.897,80 s' f 632.215,68 f f 632.215,68 198.612,95s 33.631,48 49.417,09 I 225.614,35 176 197,26 500,— f 1.398.431,76s if 3.484.899,18s f 2.086.467,42 Transporteeren 7 150.436,44 Bestrating, rioleering, kaden, kanalen enz Aanschaffings waarde. Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling Instrumenten GMerij-installatie Diverse toestellen 83.701,79 5.006,02 18.707,43 3.783,51 26.007,97 8.899,76 153.216,77 27.695,10 2.093,30 91.076,42 63.565,— 47.890,06 129.048,26 67.159,58 16.091,165 515,92s 24.000,— i 32.661,04 700.000,— 9.518,08s 4.435,— 2.162,06 9.719,36s 37.751,33 s 84.408,49s 3.700,— 133.372,74 41.536,70s 312,72 100.594.50 s 68.000,— 50.052,12 138.767,62s 104.910,91s 37.973,10 20,— 7.410,61 16.781,98 s 94,84 897,80 12.229,55 14.000,— 640.030,53 61.403,83 20.000,— 141.309,17s 51.546,91 75.120,57 K; 5.904,76 s 1.015,71 s 2.654,44 s 46.435,39 s 3.680,- 125.962,13 24.754,72 217,88 165.206,57 44.817,36s 3.927,21s H.989,80 17.122,26 s 1.833,91 s 45.374,05 3.265,29 4.698,13 s 3.012,43 s 164.981,47 s 51.278,81s 4.281,00s 7.352,58 Gebouwen Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatie Bloedloogzoutfabricatie Diverse Fabrieksgebouwen Kantoorgebouwen Dienstwoningen 484.827,62 28.364,17 i 8.820,— 53.841,76 24.797,53 35.172,97 34.033,82 4.982,65 959,66s 155.202,91 33.039,66 11.180,- 87.467,41s 26.749,38 39.947,60 5.552,06 s! 4.608,75 If 4.477.860,01 s.f 3.008,762,58s.f 1.469.097,43 Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Scrubbers Exhausters Stoomketels, pompen, enz. Kolentransportinrichtingen Cokesbreek- en sorteerinriehtin- gen Carburateur Zuiverkisten, c.a Teer- en gaswaterputten Schakelbord met toebehooren Diverse fabriekstoestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs, enz. Gashouders Hoofdleidingen aan de fabriek 441.435,20 50.162,65 Transporteeren If 1.561.939,22 s^f Inrichtingen van algemeenen aard Spoorweg, weegbrug, enz. Materiëel fabrieksverlichting Eigen hoogdrukwaterleiding (com pleet i Toestellen Stoomwaschinrichting I 13.398,39 9 916,80 s 8.383,83s 23.690,08 4.743,17 s 357.733,41 45 156,63 185.154,77 f 1.376.784,45 s 23.102,20 20.431,49 I 686.000,— I 13.898,39 A Inrichtingen U'atergasfabricatie Watergastoestellen, exhausters, stoomketels, pompen, enz. Hulpgashouder, oliereservoir, enz. Teerputten c.a 3.484.899,18s|f 2.086.467,42 |f 1.398.431,76 Inrichtingen Bloedloog zou fabricatie Diverse toestellen Terreinen, enz. 127.042 M2. Bestrating, rioleering, kademuren en afrasteringen Spoorwegviaduct met spoordam en brug van gewapend beton lijdelijke brug iiiouwen Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatie I Aanscbaffings- I waarde. Afgeschreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 403