L I 12 98 VERSLAG DER GEMEEN'TEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Afgeschreven. 185.154,77 Transport 13.834,52* 7.143,75* 6.690,77 20.494,68 44.071,69 23 577,01 I 52.395,99 88.908,95 5 264.881,19 615.490,05* 30.301,41 25.914,09 56.215,50 transportin- 276.384,90 i 93.592,19 182.792,71 Transporteeren 103.605,01 16.964,68* 16.319,04 10.109,64 12.362,74 9.302,88 2.268,23 83.056,89 11.731,09 20.481,14* 12.153,44 1.283,78 23.460,75 51.152.37 32.843,88* 21.456,32 3.552,01 33 503,69 14.665,25 14.926,08 7.194,50 19.237,23 45.611,67 9.696,62 11.823,59 21.901,69 52.079,15 67.126,86 6.515,35 4.334,30 85.139,10* 15.959,65 4.713,83 5 87.285,97* 6.855,04* 156.303,65* 54.893,47 192.719,74* 49.835,03 68.528,77* 153.180,03* 35.509,34 51.617,42* 189.807,34» 69.558,72 207.645,82* 57.029,53 87.766,00’ 198.791,70* 45.205,96 63.441,01* f 1.376.784,45* 350.608,86* 36.51-2,96* f 3.076.100,41* 161.925,55 *i 22.451,95 Inrichtingen van algemeenen aard: Spoorwegen, weegbruggen, enz. Materieel fabrieksverlichting Diensthuizen voor gas aan de fa briek Eigen hoogdruk waterleiding (com pleet) Stoomketels, pompen, enz. Stoomleidingen voor verschen en afgewerkten stoom en stoomver- warmingstoestellen in diverse gebouwen Toestellen in de electrische cen trale Leidiugei Aanschaffings- waarde. 78.868,66* 10.720,8(1 f 1.561.939,22* f Voor de Kolen- en Watergasfabri- catie. Bijproducten met aunexen Ketelhuis met schoorsteen Gebouw voor electrische centrale. Watertoren en pompengebouw Diverse fabrieksgebouwen Directiegebouw Dienstwoningen Leidingen met toebehooren voor electriciteit Wasch-, bad- en privaatinrichtingen Telefooninstallatie Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Exhausters, c.s Teer- en gaswaterpompen, reser voirs en leidingen Kolenios-, breek- en 1 richtingen Cokesbreek-, sorteer- en transport inrichtingen Teer- en gaswaterputten Sintelwasscher 45.362,44 103.231,52 152.265,96» 22.475,- i 9.048,13 f 4.271.273,43 *|f 1.195.173,02

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 404