12 99 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f 4.271.273,43 5| f 1.195.173,02 i Transport f 3.076.100,41 s Watergasj'abri- I 53.725,62 68.232,64 5 50.524,01 35.862,45 8.101,28 5 27.491,265 met toebehooren 122.055,075 30.459,96 29.527,68 20.490,13 s 12.219,735 6.977,59 5.242,145 'inlwlen 16.379,65 5.267,875 •f 5.659.831,885 f 1.664.667,— f 3.995.164,885 43.963,73» Inrichtingen Bloedloogzoutfabricatie Diverse toestellen Inrichtingen Zwavelzure ammoniak fabri catie: Diverse toestellen Inrichtingen Brikettenfabrieatie Brikettenpers Aanschaffings- waarde. 29.243,905 7.712,025 661.865,41 23.776,09 2.737,30 1.476,24 7.648,60 3.366,24 -182.310,24 27.491,265 81.601,275 45.589,49 4.418,815 21.595,305 4.345,785 479.555,17 rnedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbewerking - 'Meuten 17.708,635 141.446.975 11.111,77 5 13.707,32 1.327,67 457,725 Inrichtingen tiaterga-fabricatie Watergastoestellen, exhausters, pompen, enz Hulpgashouder, oliereservoir Teerreservoirs, c.a 87.721,355 91.595,115 50.017,815 10.068,77 1.409,63 1.018,52 39.315,58 I 7.336,01 1.679,41 I 120.916,85 s| 52.925,50 I 6.098,225 Diverse fabrieksloestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs, c.a. Gashouders Hoofdleidingeu aan de fabriek. Stip- en fabriekswerktuigen en machinale l inrichting der werkplaats i Afgeschreven, Boekwaarde. Inrichtingen Kolen- en falie Zuiverkisten, c.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 405