12 101 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Gasmeters f f 278.833^05 f 1.759.582,33 f 654.044,95 f 1.105.537,38 f 42.644,08 f 10.169,27 Instrumenten en 5.478,04sf f 5.164,615|f 313,43 Meubelen f 9.416,48 f "mmatietoestellen f 5.195,13 5 f 4.864,08 f 331,055 20.058,43 5f 52.813,35 f Aanschaffings waarde. Kazernestraat, Willemstraat, Sche- veningen en wachtlokalen Pu blieke Verlichting Gewone meters in gebruik Veiligheidstoestellen in gebruik Gewone meters in voorraad Veiligheidstoestellen in voorraad Muntgasmeters in gebruik in voorraad 372.067,25 3.144,65 489.601,35 12.953,10 57.126,22 2.657,50 499.963,16 43.236,05 Afgeschreven. Boekwaarde. 10.641,95 5 Gereedschappen Kazernestraat, Willemstraat, Sche- veningen en wachtlokalen Pu blieke Verlichting 861.668,60 f 16.097,75 57.126,22 2.657,50 778.796,21 43 236,05 Kazernestraat, Willemstraat Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 407