12 J 1 "SÏ5' 102 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEX. Boekwaarde. Grond- en hulpstoffen voor de gasfabricatie. Fabriek Loosduinscheweg. L. a f 10,80 o/o L. f 135.767,88 Fabriek Trek f K.G. 1.180,20 nihil. 72,56 160.383,32 If 296.151,20 Zuivering j materiaal. Fabriek Loosduinscheweg. f 2,50 1’ Zaagsel f 11.069,56 11.069,56 f Transporteeren 155.548,75 3.581*81 'f 14.77 17.70 84.200 390.000 64.000 162.000 13,72 veenkluiten a f 8,40 128.265,75 886’20 4.956 4.50 1.655’43 210,— 3 536,06 2.504,— 421,— 3.705,— 288,— 405,— 0,50 vliet. Middelen voor natte zuivering. Antraceenolienihil. Steenkolen Gietcokes Bruinkolen Turfstrooisel Op blauw zwavel >,„12,17 oo K.G. 2.615.000 K.G. a f 49,05 K.G. nihil. 60.000 28.000 L. Steenkolen Stoom kolen Bruinkolen Gasolie Vooruitbetaalde kosten op nog te ontvangen olie Gietcokesnihil. Benzol15.328 L. Middelen voor droge zuivering. Ijzeraarde in de kisten en loodsen Verscbe (Lux’sche massa) 12.500 K.G. a f 16,80 o/oo K.G. (natuur ijzeraarde) 290.558 313.000 K.G. a f 8,— »/t 5, 9,50 4,50 u 2,50 2 H.L. 0,25 per H.L. 3.312.367 K.G. a f 46,96 «/w nihil. 261.065 140.500 Gasolie Steenkolen voor stoomproductie 2.250 K.G. a f 32,25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 408