12 103 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Transport 11.069,56 Fabriek Trekvliet. f Versche 19.931,81 291,72 f 31.293,09 Grond» taffen voor bloedloogzoutbereiding. Fabriek Loosduinscheweg. f 390,33 Fabriek Trekvliet. f 2.462,91 f 2.853,24 Fabriek Trekvliet. f f 11.313,36 ilronditoffen voor Briketten fabricage. Fabriek Trekvliet. Koolteerpek 19.266 K.G. a f 35,88 K.G. f 6.912,64 f 160,— 18,99 2.443,92 mnditoffen voor concentratie van ammoniak water. Steenkolennihil. Kalk 4.000 K.G. a f 40,— ®/M K.G. 10.267,26 1.046,10 14.926.40 5.005,41 j 390,33 Uzersulfaatnihil. Koolzure soda 3.439 K.G. a f 11,35 °/0 K.G. brandstoffen voor zwavelzure ammoniak bereiding. Zwavelzuur: 99.489 K.G. a f 10,32 °/0 K.G. Kluitkalk26.218 3,99 Uzersulfaat197 K.G. a f 9,64 «/0 K.G. Koolzure soda18.403 13,28 Middelen voor droge zuivering. Ijzeraarde in de kisten en revivicatielokalen 1.571.200 K.G. a f 9,50 »/M K.G. 450.938 11,10 Middelen voor natte zuivering. Anthraceenolie4.069 K.G. a f 7,169 °/0 K.G. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 409