37 den van ■I Instructie voor den Klerk en Schrijver van den Sto ringendienst van den Gem. Telefoon dienst. den Technisch-Opzichter, belast met toezicht in de werkplaatsen met uit zondering van de instrumentmakers- werkplaatsen van den Gem. Telefoon dienst. den Onderbaas van den Gem. Telefoon dienst. den Opzichter-Teekenaar (Teekenaar) van den Gem. Telefoondienst. de Opzichteres v/d Huish.dienst van ■den Gem. Telefoondienst. den Klerk en Schrijver, toegevoegd aan de Directie of werkzaam bij het Installatiebureau, de Afdeeling Gids, de Afdeeling Bediening of het Kabel- bureau van den Gem. Telefoondienst, den Toestelopnemer van den Gem. Telefoondienst. den Hoofdportier-Controleur (Portier) van den Gem. Telefoondienst. den Bode van de Directie van den Gem. Telefoon d ienst. de Chef-Telefoniste van den Gem. Te lefoondienst. de Onder-Chef-Telefoniste Gem. Telefoondienst. de Telefoniste le en 2e klasse van den Gem. Telefoondienst. den Administrateur-Boekhouder van den Gem. Telefoondienst. den Boekhouder le klasse, die deu Adini nist raten r-Boekhou der verv angt van den Gem. Telefoondienst. den Boekhouder le en 2e klasse van den Gem. Telefoondienst. den Magazijnmeester le klasse van den Gem. Telefoondienst. den Kassier van den Gem. Telefoon dienst. 5 w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 40