12 105 0,70 „15, „12, °/oo VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. 36.089,— 15,— 70.418,40 f 979,25 5,- 0/0 f f f 605.920,82 f 32,65 f 5,- f 13.613,71 8.400,— drukwerken Mversen Koolteer 'Vatergasteer Retortengrafiet3.417 274.556,125 264.139,17s 51.971,925 15.253,595 34.700 1.899,05 3.633,75 337,20 544 168,60 31,889 150.000 7.410,40 26.904,— 1.101,24 12.767,60 405,— 170,85 7.039’50 2.800,25 1.196,25 1.735,— 569,715 4.542,19 210,75 163,20 118,02 478,335 1.800,— 18.228,— 985,— 1.242,— 42.918,44 113.336,84 5, 5, 0,30 per 1,25 0,625 0,30 en Kantoorbehoeften. 'iliiijazijngoederen. Fabriek Loosduinscheweg Trekvliet Magazijn Kazernestraat Scheveningen I lirandhoui Loosduinscheweg. 500 K.G. a f 6,53 o/o K.G ifval en oud materiaal. Oud ijzer, gegoten 44.804 K G. a f 6,25 0/0 K G. getrokken 23.925 geslagen lood1 koper koperdraaisel zink rubber jiousjesasch 'uurpüin Transport jf Ammoniakwater Slap: 5.878 K.G. N.fl.3af 0,60 per K.G. f3.526,80 Geconc.4.088 „„0,95 3.883,60 Koolteer: 4.560 H.L. a f 5,90 per H.L Watergasteernihil. Retortengrafiet: 300 K.G. a f 5,K.G. Afgewerkte ijzeraardenihil. Fabriek Trekvliet. 8.400 H.L. a f 2,17 per H.L. 500 1,97 900 1,38 Cokes Gruis üitziftsel Amtnoniakwater Slap: a 1°. Bé 3.548 H.L. a f 0,276 per H.L. Geconc.: 7.728 K.G. 1.159,2 K.G. N.H.3 a f 0,95 per K.G. 2.164 H.L. a f 5,90 per H.L. 2.250 K G. 18,— o/o K.G. avtvrkcugiaiick o.'rj.7 Afgewerkte ijzeraarde nihil. Briketten 140.790 K.G. a f 5,o/n K.G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 411