12 XV. OVERZICHT VAN: Fabriek Loosduinscheweg. 106 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. if 4.933,63 sf 3.008,73 2 Gebouwen 16.688,19 1.26ö’O2 5 7 47.100,48 116.060,49 64.158,61 2.065 211,15 24.735,96 23.241,68 440’30 5 en 7 870,— 8.864,08 344,95 f 79.557,63 Trans porteeren f 211.509,11 f 120.705,84 3.397,47 583,96» 339,59» 10.258,99 4.042,47 5 1.792,69 103,48 1.608’74 1.456,07 520,16 622,98 1.345,50 379,45 4 3 2 7 6 8 6 8 Y 7 26.999^06 13,405 3.592,19 323,93 417,40 1.476,105 456,82 1.570,935 1.156,31 673,52 518,45 397,71 7 8 5 3 en 5 2 en 3 2 2 2 2 2 i 2.484,73 738*67 1.251,87 21,89 12.033,99 ,50 1.021,19 99,30 43,72 9.433,68 1.228,08 400,— 2.446,20 1.030,94 1.502,14 Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatie Bloedloogzoutfabricatie Diverse fabrieksgebouwen Kantoorgebouwen Dienstwoningen Inrichtingen Watergasfabricatie Watergastoestellen, exhausters, stoomketels, pompen, enz. Huipgashouder, oliereservoirs, hoofdgasleiding, enz. Teerputten c.a Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Scrubbers Exhausters Stoomketels, pompen, enz. Kolentransportinrichtingen Cokesbreek- en sorteerinrich- tingen Carburateur Zuiverkisten c.a. Teer- en gaswaterputten Schakelbord met toebehooren Uitbreiding, i Onderhoud. Afschrijving. 0/0 Bestrating, rioleering, kaden, kanalen, enz. |f Inrichtingen van algemeenen aard: Spoorweg, weegbrug, enz. Materieel fabrieksverlichting I Eigen hoogdrukwaterleiding Toestellen waschinrichting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 412