12 I Fabriek Trekvliet. 107 VERSLAG DER GEMEENTEG ASFABRIEKEN. Uitbreiding. Onderhond. Afschrijving. I 79.557,63 I Transport if 211.509,11 f 120.705,84 f 272,26 j 7 1.812,00 5 8 4,82 216,89 Diverse Fabriekstoestellen 277,80 666,44 268,48 4.524,98 4 8 Instrumenten iieubelen 5 484,90 bestraling, r interring, kademuren, enz. f 223,85 5 f 3.967,78 2 ifoorieegviaduct en spoordam 4.512,29 2 pdelijk» l/rug 10 579,76 3.796,15 2 Transporteeren Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling Gloeierijinstallatie Diverse toestellen Inrichtingen Bloedloogzoutfabricatie Diverse toestelleni 176,235 5,46 8.420,54 6.653,42 6.419,53 239,955 81,97 1.246,735 8.817,11 1.003,25 1.367,79 1.500,37 421’11 599,16 4 4 3 8 8 8 2 2 2 2 357,3351 790,92 1.595,72 647,52 4.679,96 5 f 53,97’ 511,325: Fabrieksgasmeters Regulateurs, enz Gashouders Hoofdleidingen met toebehooren aan de fabriek 752,72’ f 212.721,33 f 147.001,55 f 86.746.37 i 1.168,97’ 132.627,325: f 134.599,91 f 161,8851 797,17 719,44’1 9.167, OO’jf 24.964,74 bouwen Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatie Kolen- en Watergas fabricatie Voor de Bijproducten met an- nexen Ketelhuis met schoorsteen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 413