12 i °/o 108 VERSLAG DER GEMEESTEGASFABRIEKEN. Afschrijving. I Uitbreiding. Onderhoud. 9.167,00 5 f 24.964,74 Transport f 134.599,915 f l de 5 690,60 22,47 46,15 6 1.054,26 2.46 J,56 3.045,67 7 6.207,25 233,98 1.521,13 6 2.902,595 1.820,71 2.498,735 privaatiuricb- 82,525 7 40.602,37 35.456,13 52.510,285 7 1.550,315 3.891,61 7 19.302,29 637,95 5 4.581,16 2.887,865 7 8.464,18 2.558,76 660,44 Transporteeren 16.059,57 219,05 791,145 10.418,885 37.307,91 1.962,605 1,64 747,90 256,775 2.442,11 5.759,31 1.750,91 1.172,19 6 7 4 3 6 7 4.660,685 20.955,71 335,725 865’875 1,43 273,195 134,11 621.065 rj 3 2 7 4 7 449,585 152,28 1.133,88 1.755,32 .3.832,22 904,09 1.268,82 10.456,47 633,37 674,25 9.699,14 1.562,25 2 2 2 2 2 2.904,915 705,625 260,40 331,315 687,855 248,205 1.446,425 Inrichtingen Kolengasabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Exhausters Teer- en gas waterpompen, reser voirs en leidingen Kolenlos-, breek- en trausport- inrichtingen Cokesbreek-, horteer- en trans- porlinrichtingen Sintelwasscher Teer- en gaswaterputten Inrichtingen Watergasj'abricatie Watergastoestellen, enz. Hulpgashouder, oliereservoirs, enz Teerreservoirs 472,27s 118,955 858,25 242,86 Gebouw voor electrische centrale Watertoren en pompengebouw Diverse fabrieksgebouwen Directiegcbouw Dienstwoningen Inrichtingen van algemeenen aard: Spoorwegen, weegbruggen, enz Materieel fabrieksverlichting Diensthuizen voor gas aan fabriek Eigen hoogdrukwaterleiding compleet Stoomketels, pompen, enz. Stoomleidingen voor verscben en afgewerkteu stoom Toestellen in de electrische centrale Leidingen met toebehooren voor electriciteit Wasch-, bad- en tingen Telefooninstallatie 2.090,60 182,95 f 224.252,10 ff 135.156,35 5 f 154.824,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 414