12 109 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Transport 7.072,23 2,32 5 359,31 I 4.776,29 7 3.839,57 10 27.491.26» 153,98» 4.882,20 39,97» 4 770,80 2.187,- 6 i Instrumenten 217,35» 57,37 8 Meubelen 1.539,42» 641,11»! 5 f 151.606,72 jf 202.939,39 !f 259.744,82 f 4.288,06 Transporteeren 492,22 f 4.288,06 62,99 »j Inrichtingen Brikeltenfabricatie Brikettenpers Inrichtingen Diverse fabriekstoestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs c.a Gashouders Hoofdleidiugen met toebehooren aan de fabriek Hulp- en fabriekswerktuigen en machi nale inrichting der werkplaats Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling 480,42» f 11,80 4 4 3 8 8 8 2 2 Diversen Gebouw Kazernestraat, hoek Willemstraat Gebouw Scheveningen 5.217,87 1 982,72» 44,87» 2,88» 34,89 792*59 I Zwavelzure animoniak- fabricatie Diverse toestellen 973,7} 745,71 4.127,34 2.011,- I 2.504,70 2.604,98 »|f 202,32 I 2.807,30»f Inrichtingen fabricatie Zuiverkisten c.a. Uitbreiding. I Onderhoud. I Afschrijving. o/o f 135.156,35 |f 154.824,30 3.793,11 1.095,17» Inrichtingen Bloedloogzoutfabricatie Diverse toestellen 1.169,76 308,48 19.851,34 1.843,71 220,11 244,98 f 224.252,10 Kolen- en Watergas-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 415