h 12 o/e 861’49 I 110 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRJEKEN. Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. 4.288,06 Transport f 492,22 s;f 2.807,30 5T 46.619,42 90.810,93 «i Ver- Pnblieke 7-039,24 H.480,21 7 1.643,71 7 bij muntgasver- 79,65 5 f 143.743,45 s|f 225.855,28 f 466.270,495 RECAPITULATIE. 151.606,72 i f 938.736,64= f 442.351,72 s.f 515.541,04 Dit bedrag komt ten laste van de concessionnarisse. Gereedschappen Instrumenten Meubelen Fabriek Loosduinscheweg Fabriek Trek vliet Diversen 5.887,72 5 193,82 5 926,985 4 4 4 5 6 5 5 5 en 10 8 8 5 19.529^205 10.740,13 5 148.953,865 Hoofdleidingen buiten de fa brieken Toevoerleiding naar Rijswijk Persgasleiding naarScheveningen Diensthuizen Materieel der lichting f 212.721,33 f 147.001,55 f I 259.744,82 466.270,495 143.743,45 5i 4.365,87 5 i) 1.024,81 1.459,68 56.088,90 21.507,42 42.582,14 740,89 33.497,63 40.923.61 41.028,71 1.280,— 126.712,78 6.201,305i 9,20 2.818,625 12.619,07 6 56.315,05 135,38 30.143,24 s' 86.746,37 202.939,39 225.855,28 3.801,16 259,76 Persgasverlichting Elandstraat e. o. Installatiën bruikers Gasmeters in gebruik Veiligbeidstoestellen in gebruik Muntgasmeters in gebruik Kazernestraat, Willemstraat, Scheveningen en wacht lokalen P. V. Illuminatietoestelien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 416