I i 12 112 F VI. VIL VUL IX. X. XL XII. 82—83 84—85 84—85 86—87 86—87 88—8!» 90—91 XIII. XIV. XV. 90—91 92—95 96—105 V. Berekening van den kostprijs van het menggas xjier M3. in de gasmeters by de verbruikers Kolengasfabrieatie Loosduinscheweg Watergasfabricatie Loosduinscheweg Kolengasfabrieatie Trekvliet Watergasfabricatie Trekvliet Distributierekening Exploitatie Gasmeters Exploitatie Muntgasmeters en Instal- latiën Balans 31 December 1918 Verkorte Inventaris 31 December 1918 Overzicht van Uitbreiding, Onderhoud en Afschrijving 1918106110 1 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Administratief Overzicht No. ifi,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 418