13 ft I VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. III. Personeel. Het personeel bestond op 31 December 1918 uit: Technisch B u r e a u: Administratie en Bureaupersoneel: f 650,— 450,— 55 750,— 55 I 1 directeur 1 adjunct-directeur 2 ingenieurs, laf 3.250,en 1 a 1 hoofdopziehter 55 55 2.825,— 2.112,50 1.625,— 1.506,25 1.100,— 750,— 1.150,— 1.450,— 1.150,— 800,— 700,— 700 f 5.875,— 3.750,— 2.500 2.000,— de stijging van de salarissen en loonen eenerzijds en de geringe stroomafgifte ten gevolge van de rantsoeneering anderzijds, hebben een zeer slechten invloed gehad op de financieele resultaten van het bedrijf, zoodat bij Raadsbe sluit van 20 Nov. 1918 de tijdelijke tariefsverhooging van 20% met ingang van 1 Jan. 1919 op 40% moest worden ge bracht. Het kabelnet is, ten gevolge van het uitblijven van nieuwe kabels, zeer zwaar belast geweest, hetgeen verer gerd werd door de onmogelijkheid om de 10.000 Volt onder- stations tijdig in bedrijf te stellen. Gelukkig is, wat dit betreft, de stroomvoorziening voor het komende winter seizoen vrijwel verzekerd. Directie en 1 administrateur-boekhouder 1 boekhouder le klasse 2 boekhouders 2e klasse, laf 1.750,-en 1 a 1 kassier 2e klasse 8 le klerken, 2 a f 1.200,2 a f 1.150,—, 4a. 45 2e klerken, laf 1.000,3 a f 850,—, 4 a f 800,—, 8 a f 750,—, 13 a f 700,—, 16 a 76 schrijvers, laf 800,—, laf 750,5 a f 700,—, 13 a f 650—, 36 a f 600—, 16 a f 500,—, 4 a 26 geldophalers, laf 1.150,laf 1.100,2 a f 900,—, 3 a f 850,—, 6 a f 800,—, 13 a 1 inspecteur der meteropnemers 1 magazijnmeester 2e klasse 2 controleurs le klasse 1 telefoniste le klasse 2 portiers, laf 950,la 3 boden, laf 750,2 a 4 magazijnbedienden, laf 900,—, 2 a f 850,—, la

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 421