I I 13 f L 1 fc: Ji 4 VERSLAG GEM. RLECTKISCH BEDRIJF. Ambtenaren Technische Dienst: 5» 1.200,— ,5 W erklieden: f 200,vergoeding meerdere huurkosten. 5» 1.000,— 1.400,— 99 9 machinedrijvers, 4 a f 29.—, 5 a 59 ketelstokers, 15 a f 29,—, 44 a 1 waSchbaas 3 smeden, laf 28,—, 2a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99 800 1.600,— 1.350,— 1.100,— 1.050,— 1.4(H),— 750 1.400,— 1.100 650,— 1.050 27 27,— 29,— 27,— f 2.600,— 2.400,— 2.000,— 2.000,— 2.000.— 2.000 2.000,— 1.350,— 1.150,— 1.250,— 1.150,— 750,— 1.150 1.600,— 1.400,— 1.400,— 1 hoofdopzichter (schakelbord) (machinezaal en ketelhuis), (kabelnet) (openb. verl.) (meterafd.) (binnenleidingen) (huisaansluitingen) 1 technisch opzichter 2e kl. (kabelnet) 1 opzichter 2e kl. (kabelnet) 1 technisch opzichter 2e kl. (schakelbord) 1 2e kl. (openb. verl.) 2 opzichters 3e kl. (openb. verl.) 6 technische opzichters 2e kl. (huisaansluitin gen) 1 a f 1.300,—, laf 1.250,—, 3 a f 1.200,—, la 1 inspecteur 2e kl 1 technisch opzichter 2e kl. (binnenleidingen) 2 opzichters le kl. (binnenleidingen) 14 2e kl. 5 a f 1J50,—3 a f 1.100,-, 6 a opzichter 2e kl. (meterafd.) 3e kl. teekenaar le kl 4 teekenaars 2e kl., laf 1.200,3 a.... 6 3e kl., 3 a f 700,—, 3 a 1 kabelmonteur (openb. verl.) 16 kabelmonteurs, 4a f 1.400,8 a f 1.100,2 a f 1.050,—, 2 a 1 accnmulatorenmonteur 5 schakelbordwachters le kl., 3 a f 1.450,-1 a f 1.350,—, la 4 schakelbordwachters 2e kl., laf 1.050,—, 2 a f 950,—, la 3 chef-machinisten 3 machinisten le kl 8 2e kl., 5 a f 1.150,—, 3a...

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 422