13 1 schilder a 1 ketelmaker a 1 metselaar a 5 VERSLAG GEM. EI.ECTRISCH BEDRIJF. f 5,50 5,50 In lossen dienst: f waren IV. Machines en ketels. 24,— 22,50 24,— 22,50 8,75 28,50 27,— 29,— 28,50 27,50 27,— 27,— 25,50 27,— 1 werkman-machinist 3 bankwerkers 2 timmerlieden 1 voorman-ambachtslieden 1 lood- en zinkwerker 9 instrumentmakers, 2a f 28,—, laf 27,50, 6a.. 6 meteronderzoekers 3 chauffeurs, laf 26,2 a 15 monteurs, 2 a f 28,2 a f 27,50,11 a 42 assistent-monteurs, 19 a f 26,—, 12 a f 25,—, 8 a f 24,50, 3 a 23 werklieden, 15 a f 24,50, 2 a f 23,6 a 8 magazijnknechts, 5 a f 24,50, 3 a 2 terreinbewakers 2 lantaarnopstekers 1 werkvrouw a f 0,31 per uur. 10 jongmaatjes (administratie bureaux), 1 a f 14,—, 2 a f 11—, 2 a f 8,—, 3 a f 7,—, 1 a f 6,50, 1 a 21 jongmaatjes (diverse werkzaamheden), 1 a f 17,—, 1 a f 15,—, 4 a f 14,—, 4 a f 11,—, 1 a f 9,50, 7 a f 7,—, 3 a eos. Q van een normaal vermogen van 720 K.W., voorts een gelijk- stroomdynamo van 1400 K.W. en een draaistroomdynamo van 1440 K.W. bij cos. 0,9, gezamenlijk gekoppeld met een stoommachine van 1500 K.W. normaal en ten slotte 1 18 monteurs, 9 a f 0,47, 3 a f 0.45, 4 a f 0,42, 2a.. 47 assistent-monteurs a 1 koperslager a 4 loodgieters a 1 bankwerker a 1 metaaldraaier a 3 werkvrouwen a Van het personeel dienst. 0,37 0,415 0,29 0,48 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,30s 6 ambtenaren in militairen In fabriek I zijn aanwezig: 1 gelykstroomdynamo van 700 K.W. en een draaistroomdynamo van 720 K.W. by 0,9, gezamenlijk gekoppeld met een stoommachine

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 423