J, 13 Ir I 6 VERSLAG GEM. EI.ECTRISCH BEDRIJF. K.W. normaal by cos. O V. Kabelnet. In het kabelnet werden bijgeplaatst: 3 zuilen, 11 hoog- spanningsstations, waarvan een tijdelijk voor de briketten inrichting, 1 laagspanningskabelkast. Weggehaald werden: 1 zuil en 1 hoogspanningsstation. Behalve de met de uitbreiding gepaard gaande verande ringen in het draaistroomkabelnet werden ook wijzigingen in het tramkabelnet gebracht. Er werden eenige minus kabels uitgehaald, terwijl eenige pluskabelverbindingen werden verplaatst door aanbrenging van parallelkabels, evenzoo eenige minuskabelverbindingen. Aan de Veenkade werd een nieuwe minuskabelverbinding met de Centrale tot stand gebracht. De isolatieweerstand bleef zeer goed. Een vijftal storingen van localen aard hadden in het afgeloopen jaar plaats. Een dezer storingen was toe te schrijven aan de slechte montage van een huisaansluitmof, die met een gebroken deksel ge sloten was geworden, de overige storingen aan het gebruik van minder deugdelijk materiaal der zekeringen, waarvoor ten gevolge van de tijdsomstandigheden geen beter te ver krijgen was. turbodynamo van 1500 K.W. bij cos. 0,9 en een turbo- dynamo van 2000 K.W. by cos. 0,9. Ten behoeve van de gelijkstroomlevering is een draai- stroomgelijkstroomomzetter van 720 K.W. aanwezig. In het ketelhuis zijn aanwezig 4 Lancashire-ketels van 75 M2. verwarmend oppervlak elk, 2 pijpketels van 292 M’. verwarmend oppervlak elk (Babcock Wilcox-ketels), 2 pijpketels van 434 M’. verwarmend oppervlak (Stirling-" ketels). De Stirling-ketels zijn voorzien van een automatische stookinrichting en van een inrichting voor kunstmatigen trek. ue Babcock Wilcox-ketels dienen thans voor de Vuil- verbrandingsinrichting en zijn in verband daarmede ge wijzigd. In fabriek II zijn aanwezig 2 turbodynamo s van 4000 0,84 waterpijpketels, Marine type (Babcock Wilcox) voorzien van automatische stook inrichting en kunstmatigen trek, met opgebouwden econo miser. De stoom productie bedraagt 12000—15000 K.G. per uur per ketel. Belangrijke onderhoudswerken kwamen niet voor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 424