13 7 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VI. Bedrijf. VII. Brandstoffen. Steenkolen. 2.088.121 K.G. kostende f 105.960,12 18.584.627 K.G. Totaal 1.216.280 K.G. f 70.225,28 '1 Waarvan 26.304 K.G. ten behoeve der warmwatervoorziening. In 1918 werden ver bruikt 17.368.347 welke tegen den ge middelden prijs van f517,33 per 10.000 K.G. afgeboekt werden met Zoodat de voorraad op 31 Dec. 1918 be droeg De voorraad op 1 Januari 1918 bedroeg Aangevoerd werden in 191816.496.506 welke tegen den ge middelden prijs van f523,—per 10.000 K.G. kostten f 968.738,05 5 De bijgaande bedrijfsstatistiek geeft een overzicht der bedrijfsresultaten van maand tot maand, waarbij de daarin voorkomende cijfers zijn afgerond. Het verbruik aan tramstroom heeft bedragen rond 3.535.940 eenheden tegen 3.434.220 eenheden in het vorig jaar, of in geld f 238.000,tegen f 232.000 in het vorig jaar. Het verbruik aan draaistroom is gestegen van 10,26 mil- lioen eenheden tot 15,5 millioen eenheden. De opbrengst steeg van f 1.374.000.— tot f 2.275.000,—. De bedrijfskosten bedroegen 9,43 et. per eenheid. De gemiddelde opbrengst per eenheid, gelijk- en draai stroom door elkaar genomen, was 12,6 ct. De hoogste gelijktijdige belasting van deu draaistroom en gelijkstroom in de fabriek bedroeg 10150 K.W. en trad op in de maand November. 898.512,77 5 862.777,93 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 425