13 897.117,39 s 114.307,30s 280,77 f 1.011.705,47 8 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 975.510 K.G. kostende f 5.906,78 5 6.712.510 7.688.020 K.G. Totaal 146.920 K.G. f 2.094,27 Y> Te zamen VIII. Straatverlichting. 108.400,52 f 114.307,305 25.047.313 K.G. Cokesbries. De voorraad op 1 Januari 1918 bedroeg Aangevoerd werden in 1918 welke tegen den ge middelden prüs van f 161,49 per 10.000 K.G. kostten steenkolen, cokesbries. bruinkolen Waarvan 129.670 K.G. ten behoeve der vuilverbrandings-in- richting. Bruinkolen. Aangevoerd en ver bruikt werden in 1918 welke tegen den ge middelden prijs van f 142,54 per 10.000 K.G. kostten welke hoeveelheid in 1918 geheel werd verbruikt, zoodat daarvan op 31 December 1918 geen voorraad was. In totaal werden ten behoeve van het bedrijf de volgende brandstoffen verbruikt: 17.342.043 K.G. kostende f 7.688.020 17.250 De straatverlichting is in den loop van dit jaar wederom belangrijk uitgebreid. Ze bestond op 31 December 1918 uit: 203 booglampen van 10 Amp„ 48 booglampen van 12 Amp., 37 halfwatt-lampen van 1000 N.K., 1 halfwatt-lamp van 600 N.K., 104 halfwatt-lampen van 400 N.K., 238 halfwatt-lam pen van 200 N.K., 196 1-Wattlampeen van 50 N.K. en 3344 halfwatt-lampen van 100 N.K. Van de 48 booglampen op den Strandweg brandden 16 stuks gedurende de zomermaanden tot middernacht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 426