I 13 9 VERSLAG GEM. ELECTR1SCH BEDRIJF. e. XIII. HI. IV. I. II. De Directeur: G. J. T. BAKKER. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1 De 16 halfwatt-lampen op het Gevers-Deynootplein brandden gedurende de zomermaanden tot een half but na middernacht, 8 van deze lampen brandden gedurende de wintermaanden tot 11 uur. Ook dit jaar heeft het meerendeel der booglampen niet gebrand. In de plaats daarvan brandden gloeilampen van verschillende kaarssterkten, verband houdende met het verkeer ter plaatse. Alleen op de zeer drukke punten ,en tramwegkruisingen brandden tot c.a. 11 uur de booglampen. en aan- Aan dit verslag zijn als bijlagen toegevoegd: a. het Technisch Overzicht. de maandelijksche bedrijfsstatistiek. d. de grafische voorstelling der aanmeldingen sluitingen. de grafische voorstelling der geproduceerde eenheden. Het administratief overzicht: Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders, naar aanleiding van de rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1918. Bedrijfsrekening 1918: Verantwoording der Buitengewone Ontvangsten 1918; Verlies- en Winstrekening 1918; Stroomrekening 1918; Berekening van den gemiddelden kostenden prijs van den stroom; Kosten van stroomopwekking 1918; Distributierekening 1918; Exploitatie meters 1918; Exploitatie muntmeter installaties 1918; Balans op 31 December 1918; Beknopte inventaris op 31 December 1918; Overzicht 1918 van uitbreiding, onderhoud en af schrijving; Overzicht der resultaten 19061918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 427