I 13 11 VERSLAG GEM. ELECTRTSCH BEDRIJF. Technisch Overzicht, (vervolg). 1917 1918 1913 1914 1915 1916 1.837.315; 1.965.779; 1.288.257 1.612.410 B. Bedrijf in bet jaar: s Er werden geproduceerd: gelijkstroom-eenheden 4.428.195 3.920 870 4 415.595) 4.533 082 draaistroom-eenheden Totaal 1913 67 103 1914 74 111 1915 95 108 464.027 211.177 1917 201 197 1.060.904 631.829 3.535.940 1918 270 300 1.637.796 1916 155 145 650.179 184.478 3.434.220 Afgeleverd werd dus totaal 113.217.710 14.188.364 16.084.652)17 664.555 14.194.704 20.108.016 158.098 299.670 4.428.195 .htngesteld waren op 31 Deo. Ambtenarenj Werklieden Hiervan kwamen op: eigen verbruik in de fabriek licht bij particulieren enz. kracht bij licht volgens munttarief stroomlevering buitenge meenten straatverlichting (ramstroom De netverliezen waren 204.7291 244.289 3.920.870 4.415.595; 4.533.082 3.434.220 3.535 940 10.427.311 12.104.809 13.634.836 14.419.730 12.372.894 19.925.613 114.855.506116.025.679:18.050.431118.952.812 15.807.114 23.461.553 638.323 1.006.880 1.075.453 1.049.2001 5.532.174 2.161.250 r3.353.537 14.855.506 16.025.679 18.050.431 18.952.812 15.807.114 23.461.553 I I I I 458.044! 991.543 5 818.758; 6.472.825! 7.155.814) 4.142.774 5.009.800 2.992.838; 3.626.727l 3.995 992 4.544.728 6.997.434 j 255.263 780.281 1.880.566 320.338 173.714!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 429