I I I- 13 13 1 III 1 I I Maan«ta*'st’ek. b. I E. i i 414 I I Mei/Juni 120.6001.000 31.000 11.50012.000 4.500 6.000 12.500 109.200 263.265 18.400 1.050,1.390.21 124.900]1.000 21.000 11.000 30.000 39.900 227.800 280.780; 16.800; 1.050]>2.339. 1_L_±__J 13 12 VERSLAG GEM. ELECTRISCH bedrijf. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Cursieve cijfers INKOMSTEN. Draaistroom. Totaal. Totaal. Maand. 133.600 16.1 22.2001 18.400 1.050 1.390.2a 220.500 111.300' 244.900 Februari 15.7 7.74] 20.100; 9501.412.61 20.900; 198.600 104.700; 349.600 6.500 Maart 6.84 80.400; 430.000 4.000 400 15.000 April 13.9 113.300, 32.400 543.300 11907 43 000 82.000) 625.300 27.5001 8.500; 6.000 23.500! 725.900 Sept. 13.2\ 12.0 34.600 65.100' 791.000 October 61.700! 943.500 Nov. b34| 28.300) 388.000] Dec. 19.925 1.029.100) 76.400; 76.400. UITGAVEN. Kolen. j 1.015.300 7.100 213.000 5.26 Onder houd. 1.803.100 9.43 42.100jl.150 2 517.5 39.8001.150 2.872.1 18.000 1.050 1.656.4 50.300) 366.300 233.100] 100.600 19.900 169.6001 43.800 321.8001 Andere inkom sten. 400) 17.500 400 18.000 Totale in komsten. 1918. Januari Alge- meene i onkos- j ten. Net- verliezen. Afge leverd E. f 2.184.300 11.4 Bedryfs- saldo per maand fl. 5.36 68.300 4.85 50.200 3.66 50.200 7.37 208.500 611.075 8.35 284.300 641.770 10.0 132.500 299.925 7.75 223.700 268.945 11.4 Op brengst fl. Mrilfs- erbruik >:;trale E. inkomsten uitgaven f 2.755.800 952.700) 3.535.940 f 238.000| I Totale Max. j inkomsten; aan stroom fl. Products E. 288.800 3S0.300| 152.500 85.600 1.029.100 Afge- leverd E. «.ao Juli/Aug. 171.000 1.000. 35.000 22.300)12.000 1 6.05 74.500 -- 4.35 7.6» 6.000 12.500; 109.200 263.265 7.74 6.000 12.800) 93.900 287.285 6.000 13.600 89.200 272.57O| 19.100|1.000||1.203.2| II jf 2.422300l 12.6\ opbrengst O- per afgeleverde eenheid in ets. rissen, i nen. t 2.498.700 f 333.5Oo|f 2.832.200) f 13.0 76.400 f89.600 f 400 f17.500 f5.500 f6.000 f12.600 f131.600 306.440 f21.400 1.650; 1.689.0' -- ->^1 I I 7.88 I1 I* 7.500 jf 240.900 f 24.300;f 265.200 f 133.600if 14.4 198.300 14.0 177.700 12.9 149.700 12.3 278.000 11.2 316.000 11.2 be- las ting li K.W. Gelijkstroom. Max. li K.W. 353.780 1.860.940; 1 16.1' Ij 14.9\ 502.235] 2.033.385; 333.500: 9.800 359.700; 14.3 15.0, .543 3.353.537 15.580.533 f 2.260.700 11.8 Korting 76.400 -- I II J.J..Z 169.541 1.403.796 187.600 6.700' 205.600 13.2\ 12.0 1.692.686 238.100' 8.700;! 254.200] 14.11 13.0\ 1.860.940] 301.800 10.150'; 318.600; 16.1' li Olie ®n Sala- I Leo- poets- i mate-i riaai. I *088 16.100 1.050j|2.16S.*lü4| 392.6691 >478 46.710 278.655 1.363.7251 219.500 1 16.1 i| 11.290] 211.577] 1.147.393( 179.900 6.400] ^.7) E.S40 288.417) 1.086.433 157.6001 5.700)1 145 li.737| 212.657) 941.846; 130.600; 4.800 j I i 13.9 1,495 463.042 1.874.041) 235.900) 4.600] 1 12.6\ 480.964 2.176.288 276.200) 5.800 12.7i 500] 19.500 tr.uiz 113.300 1.00024.000 28.000)30.000 27.400 5.76! I I 5.83j 10.64 152.700 1.000 14.500 30.200 46.000 58.000 302.400 303.8851 26.2001.04012.676.) 6.53] 12.94 132.000, 160.000)275.700|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 430