13 13 I Opbrengst van den ver mop van draaistroom. c. i K.W.U. i f 1 047.300 f 92.900 f 575.600 f 341.800' i I 2.176.288 446.207 130.144 1.166.544 j 1.403.796 1.692.686' 565.000 I 1.860.940’ 703.722 I Straat- lichting. j duinen- j 14 15 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. opbrengst per afgeleverde Opbrengst. netto MAAND. Ver- Ver- af- Muut. Totaal. geleverd. 1918. 46.29’ -.513 f 8.865 I 381.527 591.610 76.584 600 I 4.200 f 1.363.725 8.900]f 219.500 Januari 38.22 4.245 10.664 5.000 24.300 j 1.147.393' 451.161 63.935 500 3.400. Februari 179.900 3.344 41.93 6.665 36.300 21.600 392.057; 58.807 500 1.086.433 3.800 Maart 157.600 72.781i 41.4’ 4.177 37.300 14.700; 600 283.119 3.700 April 130.600 GO.Ss 11007 729 117.026 20.700 5.4001* 9.600 Mei/Juni 235.900 77.51 111.538] 602 183.693 33.200’ 7.000 Juli/Augustus 276.200 il.6421 59 51 319 152.309 64.500] 689.004’ 28.4001 339.0851 5.400 September 187.600 1.970 75.5! 2.510 251.146! 592.819 51 400 47.100 6.800 October 238.100 92.61 ..403 74.637 561.979] 6 564 320.026] 62.000 57.400 8.300 November 301.800 97.9] 111.561 9.093 356.194 73.112] 602.201 67.000] 783.314 65.200; 8.900] December. 10.200 333.500 631.3 50.188 23.324 115.580.533 4.936.288 817.052 6.180.38211.880.566] hing 24.600; 11.100 f 1.100 f Voorburg. 11.900 I 7.400] 383.249] 120.255 63.880; 387.2321 voor kantoren jen maga- Cursieve cijfers eenheid in ets. 2.200 1.100 4.700; 4.400 Straat-] ver lich ting. Bouw teke ning. E.M.S. 135.200 f 22.8 105.500 23.4 83.800 21.4 62.200 22.0 79.300 20.8 89.100 20.0 73.300 21.6 113.500 20.0 157.500 22.4 172.500 22,02] Bouw-] Verbruik reke ning E.M.S.I zijnen. 9.300 8.400 161.9361 6.399; 368.586 135.213 5 360' 5.120 82.768] 6 445 K.W.U. afgeleverd voor |'.9O4 f 1.071.900 f 97.900 f 610.200 f 341 800 f j 24.600! 5.000, 34.600 Incl. Rijswijk en Md»| 9.5 Dubbel kracht. i lichting. I tarief. f 56.900 f 68.700 f 2.184.300 8.700] f 32.700]f 29.200] f 9.0 7-500] 33.700, 9.5 6.900; 9.8 7.700] 9.5 14.800] 106 100 10.3 15.800; 119 200 10 4 8.600] 9.6 10.000| 9.1 8.200] 11.0 9.700| 11.4 941.846 1.874 041 381.013 120.301 1.047.241 2.033.385 I I I if 56.900 f 79.800 f 2.260.700 76.400 71.934 83.718 Kracht. tarief. Dubbel- i Munt. bos teen. lichting. Doos ver

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 431