13 18 De Secretaris, J. H. de Bas, l.s. Burgemeester en Wethouders, J. Patijn. f 1.756.615,71®tegenf1.557.128,73® in 1917. Het aantal geplaatste meters vermeerderde van 21.541 tot 22.555 (vermeerdering bijna 5 Op het kabelnet zijn aangesloten 37.237 K.W. in 1917 (vermeerdering ruim 16%). VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 435