13 de I If L— f. f 20 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. B A T E N. Artikel I. f 27.500 r» 5, r> 74.777,— n 30.000 r> f 2.165.600,— f 2.513.227,94 Artikel II. f n f 203.000,— f 412.189,495 Artikel III. 34.480,— f 141.763,645 f 141.763,64s 34.480,— n n n 12,600,— 224.000,— n Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 115.260,23 3.354,69 115.000,— 2.000,— 82.500,— 165.000,— 304.000,— 68.691,48 1.048,543,99 93.056,26 580 201,77 352,936,44 77.275,36 6.021,02s 210.278,19 56.864,61 238.156,39 75.000,—If 5.000,— 6.000,— d. e. 9- h. Restitutie door de Gemeente van kosten der openbare eleetrische ver- lichting, volgen? Art. III der Lasten f en Opbrengst uit de distributie: a. Me ter huur b. Kabelhuur c. Werken voor rekening van anderen d. Vaste vergoeding voor levering over muntmeters e. Diversen Opbrengst uit stroomlevering: a. Openbare verlichting b. Haagsche Tramweg Maatschappij c. Gemeenten Loosduinen, Rijswijk i V oorburg Volgens lichttarief krachttarief dubbeltarief munttarief Verhooging voor verbruik boven toe gestaan maximum Verhooging bij Raadsbesluit van 29 April .1918 l” 1.320.000,— I”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 437