13 21 VERSLAG GEM. ELECTR1SCH BEDRIJF. Artikel IV. a. 4.630,83 f memorie 180,— 4.837,58 268,45 n 4' 9.916,86 Artikel V. 31.412,28s 43.015,28s Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 93,88s 11.509,IIs 7.000,— memorie f 7.000,— f 45.000,—1„ 51.000,—f dienst wegens besparing van vervoer- kosten, tengevolge van vuilverbranding L f 100,— 5.900,—|„ Rente van kasgeld, disconto, enz.: Rente van kasgeld, gedeponeerd bij Marx Co’s Bank|f b. Disconto i Rentevergoeding Maatschappij „Boschhek” d. Rentevergoeding Bouwrekg. Expl. Mij. Scheveningen en anderen c. Rente aandeel Centraal Verrekenkan- toor v. brandstoffenI Bijzondere inkomsten: i. Stroom- en meterhuur uit afgeschre- vorderingenif Diversen L Uitkeering door den Gem. Reinigings dienst wegens besparing van vervoer- Irnsfpn fpn ownlo-p van vnilvprhvn nrlin cr

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 438