13 k 30.000,—J 22 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. I LASTEN. f c. f 52.500 f 98.910,80 r> c. 294.080,83s r f n 12.000,— 48.113,465 V n 141.763,64 s f f n 12.600.— f 2.500,— w Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 5.041,54 7.725,15 2) 12.969,56 56.864,61 11.049,32 3.706,07 184.477,— 6.986,965 1.400,— 1.600,— 4.380,— n f f 1.179.900,— 5.000,— 2.500,— 3.500,— 5.000,—U 3.000,— 231.000,— 295.000,—if -- 698.000,—; f 1.179.477,84s Artikel II. Distributiekosten Jaarwedden en loonen b. Plaatsen, wegnemen en verwisselen van nieters en transformatoren Werken voor rekening van anderen d. Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 16 Juni 1919 Artikel I. Kosten van stroomopwekking: a. Jaarwedden en loonen b. Kolen Olie, poetsmateriaal, enz d. Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 29 April 1918 Verhooging bij besluit van B. en W. d.d. 3 Juni 1919 No. 12 118/84 afd. G.Bf 18.000,— Bij Raadsbesl. van 16 Juni'19 680.000, 86.900,—f 110.818,64 357.500,—1„ 1.011.705,47 7.723,03 49.230,7O5 Artikel III. Kosten’der Openbare Electische Ver lichting: a. Stroomverbruik b. Koolstaven en gloeilampen c. Kosten van opzicht, onderhoud en be diening d. Ziekengeld, aandeel storting ongeval lenfonds, kosten pensionneering en duurtebijslag e. rente f. Afschrijving Verhooging bij Raadsbesluit van 16 Juni 1919 108.000,— 142.480,- Na aftrek van f 13,33 aandeel Passage-Maatschappij. 26,67

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 439