13 120.504,44 6.935,31 13.481,08 4.283,50 4.806,73 32.316,015 3.210,985 1.568,07 8.058,ll5 57.453,89 97.400,—jf 3.442,47 35.969,67 f 114 000,- 166.000,— f 1.335,32, 675,73 8.000,—L 23 VERSLAG GEM. ELECTRLSCH BEDRIJF. f 38.000,— f 126.386,72 f 165.798,86 f a. n Artikel VI. 218.675,32 f 288.436,53 f n n n 1.600,— 281.075,32 f 7.738,48 280.698,05 f n n n v \f: gebracht ten laste van Art. III der Lasten: „Kosten der Openbare Elec- trische Verlichting” Rente Verhooging bij Raadsbesluit van 16 Juni 1919 5.000,— 9.000,— Werkelijk bedrag. n n n n n n 252.371,41 f 251.942,40s Af: gebracht ten laste van Art. III der Lasten: „Kosten der Openbare Elec- trische Verlichting” 1.000,— 3.500,— 2.000,— 4.806,73 13.000,— 3.500, — 1.500, —1„ 25.000,— Artikel V. Algemeene Onkosten: Ambtenaren b. Hulppersoneel c. Ziekengelden d. Verlofgelden e. OngevallenverzekeringI Drukwerk, bureau- en teekenbehoeften i Belastingen en recognitiën h. Brandassurantie i. Kosten pensionneering van ambtena ren en weduwen en weezen j. Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 16 Juni 1919 Begroot bedrag. I 64.000,— f 282.675,32 f 288.436,53 94.000.— f 253 706,73'f 252.618,13s Artikel IV. Onderhoudskosten Van terreinen, gebouwen, enz b. Verzekering voor instandhouding der accuinulatorenbatterijen Onderhoud der vuilverbr.inrichting Verhooging bij Raadsbesluit van 16 Juni 1919

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 440