13 s 24 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Artikel VII. f 477.037,— f 469.643,94 f 469.643,94 4.400,— f 457.637,— f Artikel VIII. Oninbare posten: f 1.000,— f 749,23 f f 76.500,— 73.242,— r- 3.000,— 73.500,— f 73.242,- f 34.000,— f 99.269,52s 63.000.— 99.269,523 f 97.000,— f f- 97.000,— 2.951,— 96.318,52s w f 12.996,23 456.647,71 n f 15.000,— 462.037,— 72.500,— 4.000,— Af: gebracht ten laste van Art. III der Lasten: „Kosten der Openbare Elec- trische Verlichting” Af: gebracht ten laste van Art. III der Lasten: „Kosten der Openbare Elec- trische Verlichting” Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 69.242,— 4.000,— Afschrijvingen: Verlaging bij besluit van B. en W. dd. 3 Juni 1919, No. 12 118/84, Afd. G. B. met n f Artikel X. Onvoorzien: Verhooging bij Raadsbesluit van 16 Juni 1919 Artikel IX. Uitkeeringen aan de Gemeente: a. Voor gebruik van den ondergrond voor kabels b. Voor het beheer der gemeente n f Verlaging bij besluit van B. en W. dd. 3 Juni 1919, No. 12 118/84, Afd. G. B. met f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 441