13 f. 25 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. UITBREIDING 1918. Art. XL Aanleg en Uitbreiding. f werk 5.000,— 38.909,67s d. 880.000,— 525.145,28s n e. 600.000,— 566.696,88s 25.000,— 184.115,97s V n vuilverbrandingsin- !b 278.769,20 649,1>55 220.000,— n 522.936,83s f 2.971.186,49 f 1.756.615,71s 15 Juli 1918 betr. aankoop grond van Boecopstraat 7 Oct. 1918 betr. onderstations 23 Dec. 1918 betr. turbogenerator Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 87.433,15s 75.545,54 a. b. c. 22 600,— 215.000,— 470.000,— verlichting Uitbreiding richting Verhoogd bij Raadsbesluiten van: 14 Mei 1918 betr. persgasgebouw- tje Elandstraat voor transforma- torenruimteI 27 Mei 1918 betr. vuilverbran- j dingsinrichtingj 4 Juni 1918 betr. onverwerkt ere- j diet van 1917: Openb. verlichting f 22.936.83’ Ketels Turbo’s 500.000. Let-1 ter.1 Uitbreiding Fabriek I II Magazijnen en plaatsen Uitbreiding kabelnet, transforma toren, onderstations, huisaanslui- tingen en meters Uitbreiding installaties en meters voor verbruik over muntmeters Uitbreiding Openbare Electrische 5.000,— |f 5.000,— L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 442