13 13 I f 26 27 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSI.AG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Verantwoording van Artikel VI il&i II. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag, j BATE N. LASTEN. Werkelijk bedrag. rt. Art. 1. IX. 27 1866) f 2.971.186,49 f 1.756.615,715 f 1.214.570,7® VERLIES- 1 INSTREKENINt; 1»18. III. Saldo j f 276.461,8"' n Reserve voor dubiense vorderingen Prijsverschillen en tekorten op magazynvoorraad Duurtebijslag Beschikbaar gebleven crediet De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. Gezien: de Directeur, G. J. T. Bakker. De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. Geziende Directeur, G. J. T. Bakker. Beschikbaar gebleven crediet. n n n den tegenover Artikel XI der Lasten. I Begroot bedrag. 23 Mrt. 29 Mei 29Juni 1477) 1866) n 4 Juni I 15 Juli 7 Oct. 23 Dec. f 244.015,53 25.801,19 1.256,40 753,935 93.885 4.530,985 10,- 649,655' 220.000,— I 522.936,83 22.600,— 215.000,— 470.000,— I |f I” 749,23^nst stroomrekening nen*.t Op werken voor rekening van anderen. 'taiinistratiekosten volgens electriciteitstarief Opbrengst oude materialen tïnd van afgeschreven vorderingen binst op verkochte muntin stal In tic 649,65 s 220.000,— i 522.936,83 5 22.600,— i 215.000,— i 470.000,— Buitengewone ontvang sten Oorspronkelijk begroot op |f 1.520.000,— j Oorspronkelijk begroot i op I Verhoogd by Raadsbe- J sluiten van: 14 Mei 1918 (verz. 630) Verhoogd bij Raadsbe sluiten van: 14 Mei 1918 (verz. 630) n 785) 798) 1004) n -c.-- - - op verkochte muntinstallaties, draad- en strykyzers. «te volgens Artikel 17 van het Munt-electriciteitstarief. f 276.461,875 785) 798) 1004) 1477) l„ 27 4 Juni 15 Juli 7 Oct. 23 Dee. Opgenomen 20 Nov. 1917 25 Jan. 1918 1 Aanleg en uitbreiding: f 1.52O.OOO,— j 8.148,02»inst 88.170,50| 179.394,12 242.871.265 300.000,— 300.000,— j 300.000,— 613.744,45 If 2.971.186,49 f 1.756.615,715 f 1.214.570,77 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 443