13 29 19.078.549 t' 2.269.212,41 Totaal exploitatiekosten Gemiddeld per K.W.U. 11,89 cent. ft V. Berekening van de gemiddelde kosten per afgeleverd K.W.U. gelijk- en draaistroom over 1918. 3.535.940 15.542.609 Afgeleverde eenheden gelijkstroom draaistroom f 2.269.212,41 19.078.549 VERSLAG GEM. ELECTRISCB BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 445