u 13 13 f 1.650.685,72 f f 117.153,39 VI. KOSTEN VaIrüOMOPWEKKING 1918. 7 VIII. EXPLOITAtBteRS 1918. IX. EXPLOITATIE Ml nBERINSTALLATIES 1918. 30 31 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. f f f f Irterliuur f 75.382,20 verwisselen van meters 75.382,20 f VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Jaarwedden en loonen Plaatsen, wegnemen en verwisselen van muntmeters Onderhoud Afschrijving Rente Diverse kosten Voordeelig saldo, overgebracht op de distributierekening. 7.004,8a 773,61 7.940,98’ 68.746.08 30.209,56 387.68 2.090, 117.153^ M 1.893,16 115.260,23 76.082,14 1.011.705,47 7.322,95 19.793.49 92.133,73 116.179,58 99.302,27 68.907,22 159.258,87 13.157,99 2.251,68 2.591,93 35.402,97 I 7.103.7" I 390.6< 14.483.24 7.5.382.20 I 65,40 571,84 1.650.048,48 78.747,96 6.208,60 680,78 69.242- 27.162.5P 161.362,93 118.994,12 187.035,185 6.021,025 166,67 2.211,70 262,50 713,82 4.320,605 14.483,24s 2.090,62s 619.163,93 649,434,12 Kosten f f f 649,434,12J Jaarwedden en loonen Plaatsen, wegnemen en Onderhoud Afschrijving Rente Diverse kosten Voordeelig saldo, overgebracht op de distributierekening. ‘Wtmeterhuur. vergoeding Opbrengst gedistilleerd water enz. oude materialen. Saldo I f 1.650.685,72 VII. DISTRI BI TIBKENING 1918. en loonen ibelhuur laur van aansluitingen wetten van smeltstoppen erbreken en herstellen toevoer abetaling voor gewaarborgd minimum pbrengst oude materialen enz oordeelig saldo exploitatie meters muntmeteriustallaties. Saldo Jaarwedden en loonen Diverse kosten Verwisselen en wegnemen van transformatoren Huur van den ondergrond voor de kabels Aandeel onderhoud afschrijvingen rente algemeene onkosten f Jaarwedden Steenkolen Olie, poetsmateriaal, enz. Diverse kosten Aandeel onderhoud afschrijvingen. rente algemeene onkosten van vuilverbranding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 446