13 13 33 32 VERSLAG GEM. ELECTR1SCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. DECEMBER 1918. BALANS iH X. SCHULDEN. BEZITTINGEN. ft f 874 304,1: pensioen. I” 392.755,22 If 9.465.99M I Aanschaffings waarde. 200.000,- 4.630,S 88.232,0 283.332,1 376.957,6 81.241.0 3.005,9 784,1 30.514.S 234,6 83,3 970,1 149.000,3 31.500,- 6.822,5 De A dm in is trateur-Boekhouder, G. J. J. BENOIST. Gezien: de Directeur, G. J. T. BAKKER. - f 4.643,21 if 9.465.999,22 5 5 886.255,55 288.436,53 73.242,— 91.137,205 618.630,65 5 14.828,46 885,— 744,935 55.616,65 5 8.000,— 7.690,33 1.807,31 27,78 179.394,12 wegens stroomverbruik en nieterhuur muntstroom enz kabelhuur 1.308.179,1 70.225,2 277.445,5 18.362.1 i„ 4.063,4 139.1377 33.449,0] 802.193,045,, 1.373.691,1! 186.642.60 - 28.161,46 5,, 12.037,68 500 165,75 s,, 165.483,995,” 211.327.61 237.399,045,, 44.225,11 47.239,485., 113.229,51 f 6 530.414.0^ri)p'dsjoonen, nog verschuldigd f 7.239.302,69 j, den ondergrond en kosten Crediteuren H^wl^itbetaling. 261.836,4j 984.673,2( 279.525,7| rente van geldleeningeu gebruik van van beheer duurtebijslag en wegens stroomverbruik enz voor rekening van anderen van de geraamde winst over 1918 Terreinen Ophooging terreinen, bestrating euz. Eabriek I Fabriek II Magazijnen harwedden, nog verschuldigd. Kjzondere bateu, vooruitbetaald Saldo winst Afgeschreven, i Boekwaarde Magazijnvoorraad Steenkolenvoorraad Marx Co’s Bank Kassa Drukwerk, bureaubehoeften enz. Gemeente ’s-Gravenhage wegens gedeeltelijke uitkeering te vergoeden rente openbare verlichting enz. Debiteuren Dubieuse debfteuren Werken voor rekening ;en voor werken Reserve dubieuse debiteuren Gereserveerde opbrengst van ketels, machines enz. boven boekwaarde. Oakosten, nog verschuldigd Werken voor rekening van anderen Brandassurantie, vooruitbetaald Onkosten Onderhoud Vooruitbetalingen aan crediteuren. Kosten tijdelijke opstelling der 3000 K.W. turbine Effecten Magazijnen en werkplaatsen llluminatiematerialen Kabelnet Onderstations Transformatoren Huisaansluitingen Meters Muntmeters Muntmeterinstallaties1.031.912,765|„ Openbare Electrische Verlichting. |f 8.883.162,58 f 2.352.748,51 Gemeente s-Gravenhage Leeningskapitaalf 6.769.658,755 Af te lossen leeningskapitaal469.643,94 196.656 <j®iemeente ’s-Gravenhage wegens voorschot op geldleeningL 2'.4OC’.2« 967.988, 162.017,'.'! 189.171, d 906.059,9! 139.135,705 38 092,225 f 2.175.884,24 1.060.946,785 224.818,445,, 14.443,965,, 1.468.154,26 162.017,94 354.655,82 1.117.387,535,, 396.896,09 306.061,585],,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 447