i 13 if 35 VERSLAG GEM. ELECTR1SCH BEDRIJF. Afgeschreven. I Boekwaarde. Onderstations f f 392.755,22 f 70.225,28 f 3.945,— 47.239,48 5 f 113.229,51 984,673,28 279.525,71 Illuminaticmaterialen Kabelnet Transformatoren. Huisaansluitiugeii Meters geel lood zink ijzer x> 1,58 6 0,86» 1,-. 0,0238 f 87,53 30,90 295 3772.4 262 iSOOO Diverse f f if if 118.43 4.063,43 De Administrateur-Boekhouder G. J. J. BENOIST. Geziende Directeur, G. J. T. BAKKER. 159.497,04 5 261.836,47 5 51.760,— 91.003,76 5 4.634,67 5 19.661,48 5 12.658,69» 16.938,36 196.656,98 2.406,28» 967.488,50» 162.017,94 189.171,82 5 906.059.92» |f instrumenten j» i 20.081,16» 76.492,40» 1.070,— 100,— 20,- 5.213,78 467,70 3.248,01 262,- 832,90 1.121.370,02 21.933,— 57.088,12 f 1.308.179.10 Drukwerk, bureaubehoeften, enz.; drukwerk en bureaubehoeften post- en plakzegels Magazijnen en werkplaatsen. Terreinen Gebouwen. Meterijkinrichting en Transport- en weegin richtingen Gereedschappen Meubilair Aanschaffings waarde. I Muntmeters Installaties voor verbruik over munt meters ÏJ.031.912,76»|f Openbare Electrische Verlichting. f Steenkolenvoorraad 1.216.280 K.G. a f 57,738 p. 1000 K.G. Magazijn Reservedeelen voor ketels, machines enz. Kabels Transformatoren Kabelhaspels Mandflesschen 1841.7 K.G. oud rood koper a f 2,83» materialen Meters en onderdeelen Materialen voor de Openbare Electrische Verlichting. - f 9.241,32 I» 5.246,44 I» 7.913,65»» 3.477,90 »j» 2.282,14 28.161,46» f 12.037,68 If 500,165,75» f 165.483,99 »|f 211.327,61 |f 396,896,09 if 237.399,04 »jf 306.061.58»f 44.225,11 f 51.760,- if 100.245,08 9.881,11» 27.575,14 16.136,60 19.220,50 »U f 224.818,44 »f f 14,443.96» f f 1 468.154,26 if 162 017,94 f 354.655,82 if jf 1.117.387,53»if f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 449