I I 13 13 39 38 O V E R Z I C H T 1) E ESULTATEN VAN 1906—1918. XIII. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 1912 1911 1913 1910 1909 1914 1908 1915 1907 1916 1906 1917 1918 6.959.148 5.724. 8.151.192 3.949.150 9.260.614 10,593.604 15.512.609 3.148.536 12.082.273 1.830,744 .386.749 10.261.860 4.533.082 I S.006.352 3.722.271 4.428.195 .3.920’870 4.415.595 3.567.034 i 2.485.612 3.434.220 3.535.940 10.965.500 12.579.387 8.188.570 9.446.71J 13.181.484 15.009.199 6.996.991 16.615.355 I 13.696.084 Totaal. j 2.872.361 19.078.549 f f n n n 45.158.16sj 1.320.002,16 j f 1.007,374:81 f 509.565,— f 697.961,596 f 787.172,18 f 872.898,945 f 1.398.747,135: f 1.558.555,45 f 1.788.089,23 f 1.749.610,23 Totaal. f 2.783.955,72 f r> i f 37.176,58 f 521.664.9l (579.385,04 5j f 706.194,665 f 790.657,21 f 398.242,05 f 226.827,68 f 997.51(^075 Totaal. f 1.275.689,915 f 2.535,319,60 ^7.982^85 f 640.617,115 f 692.552,47 f 767.898,24 f 379.744.25 5| f 485.709.9 f 220.986,89 f 303.587,375 f 790.573,155 D. Saldo f 473.920,31 5 f 248.636,12 f 36.612, i f 1'1989,25 f 30.000, f 45.054,25 f 27.500. f I f 15.000, 53.036, f 61.121,25 f 64.769,50 f 69.242 ■■■93,335 595.662,865 96.322,95 j 642.195,97 729.451,905 409.100,815 f 179.394,12 n 5 f 111.322,95 f 767.898,24 Totaal. f 473.920,315 f 248.636,12 h’.'.'82^851 B. Opbrengst: draaistroom, j gelijkstroom. andere baten f 563.097,995 141.249.8S 293.168,20 A. Stroomafzet: draaistroom in K.W.Ü. gelijkstroom in K.W.U. 57.386.90 167.136,72 2.304,06 114.781,99 100.376,29 11.669,40 f 768.705,575 187.061,88 319.922,46 1.807.890,70 270.781,19 456.647,71 5.397.778 -- 2.275.071.55 238.156,39 270.727,78 f 1.373.923,58 232.053,19 143.633,46 4.730,075 714.862,24 95.319,14 104.122,19 I 3.841.055 3.458.495 7.790.205 f 514.217,71 f 617.698,455 256.463,30 233.509,70 16.491,17 21.690,79 97.327,45 134.396;275 F. Saldo winst, uitgekeerd aan de Ge meente. f 198.800,72 1 253.509,8551 f 2-51.861,08 f 255.121,33 95.319,14 j 98.051,47 I 97.327.45 97.133,37 125.413,38 J 134,396;275! 140.899,99 f 476.974,705' f 483.684,805 f 493.154,69 I f 111.322,95 f 1.4091357,705 297.984,945 80.746,58 f 790.573,155 I f 226.827,68 -1. f 730.234,7 249.30-'-.:: 27.834,7 f 1.086.550,16 j f 1.208.129,345 261252^0 290.935,70 50.944,77 s| 59.490,405 waarvan E. Uitkeering aan de Ge meente voor j gebruik van den onder grond 196.986^49 f 220.986,89 f .303.587,37»^ 843.882,1851 266B81,15 1 34.894.83 24.000,— j f 50.356,50 1 3348.455 C. Lasten: diverse ten rente afschrijving. f 272.8O3.4i 97.784.lj 151.127.4j kos- f 27.936,6651 f 366.815,78 f 377.781,285 f 440.604,61 '6.867,7651 1001388,26 101.9.36,47 115.983,55 210371,15 l 212.181,005 226.476,91 234.069,05 f 640.617,115 f 692.552,47 f 985.230,80 J 291.691,70 1 43.079,66 j 253.521.47 f 422.417,49 246.290,175 262.761,74 I 9.753^5s| 12.78213651 j 276.087^75) 349.744^55' 449.091] f 379,744,255: 485.709,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 452