14 2344 2899 3554 4335 5060 5564 6171 6766 7443 8276 9846 10271 11070 11892 12159 12177 2344 2899 3554 4335 5060 5697 6564 7572 8412 9129 9846 10271 11070 11892 12159 12177 133 260 413 163 116 853 312 555 655 781 725 637 867 1008 840 717 717 425 799 822 267 18 Toeneming van het aantal aansluitingen over de ver schillende bedrijfsjaren. 312 I 555 655 781 725 504 607 595 677 833 1570 425 799 822 267 18 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 133 393 806 969 853 j De Telephoon-Maatschappjj „Voorburg—Rijswijk” had op 31 December 1918 7 aansluitingen minder dan op 1 Januari van dat jaar, te weten 384 aansluitingen, waarvan 188 in Voorburg en 196 in Rijswijk. Opgemerkt wordt, dat onder de enkelvoudige aanslui tingen ook de verbindingslijnen met het hulpbureau te Voorburg zijn opgenomen. De verbindingslijnen met het Rijkstelefoon- en Telegraafkantoor zijn, voor zoover deze dienen voor interloeaal verkeer, niet in deze opgave begrepen. 4 VERSLAG DEK GEMEENTE-TELEPHOON. Aantal aansluitingen: Ge- j Totaal. 31 December van het jaar Enkel voudige. Totaal aantal aanslui tingen. Ge splitste. i) Met de gemeentelijke exploitatie is aangevangen 1 Juli 1903. De Neder- landsche Bell-Telephoon-Maatschappij had bij overname van haar bedrjjf 1824 aansluitingende gemeentelijke exploitatie is aangevangen met 2032 aansluitingen. Toeneming van het aantal aansluitingen Enkel- I voudige. i splitste.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 455