1 I I lil i I I 14 ft i 6 12013] 40 9688 2365 61 49 12 43 41 20 17 40 9795 2382 12137 12177 12177 u L 'ï- sii ë- II. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. SOORT DER AANSLUITINGEN. IV. Vrije lijnen ten behoeve van het Rijk 1. ingevolge art. 8 der Concessie 2. telegramlijnen 3. in het Rijkstelefoon- en Telegraaf kantoor Totaal waarvan op het C.-B. Haag en op het C.-B. Scheveningen. Totaal 10 6 9 10 42 CC z 25 18 Overgebracht Publieke stations: in wachthuizen H.T.M. in openbare gebouwen bij particulieren Totaal waarvan op het C.-B. Haag en op het C.-B. Scheveningen III. Dienstaansluitingen 1. in de telephoongebouwen 2. in de woningen der ambtenaren Totaal waarvan op het C.-B. Haag en op het C.-B. Scheveningen 20 dezer aansluitingen waren direct, de overige 23 door middel van een schakelbord en van 4 netlijnen met het Centraal-bureau verbonden CC I d i 1. 2. 3. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 457